Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Ανακοίνωση υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών Σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

464

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν την παροχή δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα υποβάλλονται από την Δευτέρα 5 Αυγούστου έως την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020, μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνωνστην ειδική εφαρμογή για την σίτιση στο σύνδεσμο:

https://sitisi.merimna.uoi.gr/

Η ηλεκτρονική εφαρμογή καλύπτει για φέτος τις αιτήσεις σίτισης των φοιτητών που ανήκουν στα Τμήματα της Νοσηλευτικής, Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, και Λογοθεραπείας στα Ιωάννινα, στα Τμήματα Γεωπονίας, Μουσικών Σπουδών, και Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Άρτα, στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στην Πρέβεζα και στο Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας στην Ηγουμενίτσα. Για κάθε μία από τις πόλεις υπάρχει ξεχωριστή φόρμα που θα πρέπει να συμπληρωθεί.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά σίτισης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.

Η εφαρμογή δεν απαιτεί σύνδεση με κωδικό, παρά μόνο δήλωση των στοιχείων σας και το email στο οποίο θα λάβετε την επιβεβαίωση της υποβολής της αίτησής σας.

Περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία υποβολής θα βρείτε στην ιστοσελίδα της εφαρμογής https://sitisi.merimna.uoi.gr/ στις Συχνές Ερωτήσεις.

Στην ίδια ιστοσελίδα στην επιλογή Νομοθεσία μπορείτε να δείτε όλο το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο διέπει την παροχή σίτισης.

Ο κάθε φοιτητής μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση για την πόλη όπου σπουδάζει.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να έχει είναι:

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την αρμόδια δημοτική ή κοινοτική αρχή. Το πιστοποιητικό να έχει τουλάχιστον τρίμηνη ισχύ από την ημέρα κατάθεσης.
 2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
 3. Την τελευταία Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου των γονέων (Εκκαθαριστικό) ή/και του ιδίου του ενδιαφερόμενου φοιτητή.
 4. Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών κοινής ωφέλειας της μόνιμης κατοικίας (π.χ. ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ)
 5. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ύπαρξη ειδικών λόγων που επικαλείται κάποιος (πολυτεκνία, αδελφός φοιτητής σε ανώτατο Ίδρυμα της ημεδαπής, απώλεια γονέα, ανεργία γονέα, γονείς σε διάσταση, σοβαροί λόγοι υγείας του ίδιου του ενδιαφερόμενου ή μελών της οικογένειας, άλλοι έκτακτοι λόγοι που βαρύνουν οικονομικά την οικογένεια, πρόοδος στις σπουδές).
 6. Στην περίπτωση επίκλησης λόγων υγείας θα προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από το ΚΕ.Π.Α. (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, πρώην πρωτοβάθμια δημόσια υγειονομική επιτροπή) όπου θα τεκμηριώνονται οι λόγοι αυτοί και θα κρίνεται η σοβαρότητά τους.
 7. Προκειμένου για αλλοδαπό φοιτητή, θα πρέπει να υποβληθεί το Διαβατήριό του, άδεια παραμονής και βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας (Εφορίας) από τον τόπο καταγωγής του (επίσημα μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα).

Τέλος, θα γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση της βεβαίωση σπουδών από τις Γραμματείας των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα οποία είναι εγγεγραμμένοι οι φοιτητές

 

Προσοχή:

 • Μην ξεκινήσετε την αίτησή σας εάν δεν έχετε διαθέσιμα όλα τα δικαιολογητικά.
 • Συμπληρώστε την αίτησή σας προσεκτικά διότι αφού ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική αίτηση δεν μπορεί να τροποποιηθεί κανένα στοιχείο της.

 

Να σημειωθεί ότι δεν έχουν δικαίωμα σίτισης οι φοιτητές που:

 • έχουν αναστείλει ή διακόψει τις σπουδές τους για οποιαδήποτε αιτία
 • έχουν συμπληρώσει τυπικά το 12ο εξάμηνο
 • έχουν γραφτεί στο οικείο τμήμα ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις
 • είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου αντίστοιχα
 • έχουν περατώσει τις σπουδές τους