Τμήμα Μηχανικών Η/Υ: Διαφωνεί αλλά θα κάνει εξ αποστάσεως εξετάσεις

0
195

Σοβαρούς προβληματισμούς για την απόφαση της εξεταστικής εξ αποστάσεως εκφράζει η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο ωστόσο θα προχωρήσει στην συγκεκριμένη διαδικασία.

Σε ανακοίνωση του Τμήματος τονίζεται ότι οι εξ αποστάσεως εξετάσεις αδυνατούν να εξασφαλίσουν το αδιάβλητο με ότι αυτό συνεπάγεται για τους φοιτητές και υπογραμμίζεται ότι στην περίπτωση των εργαστηρίων αυτή καθίσταται εκ των πραγμάτων αδύνατη.

Τα μέλη του Τμήματος, σεβόμενα τις αποφάσεις της Συγκλήτου, επισημαίνουν τις ανησυχίες τους σχετικά με τις προαναφερθείσες δυσκολίες που προκύπτουν από την εξ αποστάσεως διεξαγωγή των εξετάσεων.

Ωστόσο, το Τμήμα προχωρά στη διεξαγωγή εξ αποστάσεως εξετάσεων για τους εξής λόγους:

-Υπάρχουν πάρα πολλοί φοιτητές  οι οποίοι βρίσκονται πολύ κοντά στη λήψη του Διπλώματος και θέλουν εντίμως να προχωρήσουν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

-Η απώλεια της εξεταστικής περιόδου δεν μπορεί να αναπληρωθεί ουσιαστικά.

-Οι αποφάσεις των συνδικαλιστικών οργάνων σε καμία περίπτωση δεν καλύπτουν τα μέλη του Τμήματος από τις νομικές επιπτώσεις που υπάρχουν στην περίπτωση μη διεξαγωγής των εξετάσεων.

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος ζητά από την Σύγκλητο να καταρτίσει Εσωτερικό Κανονισμό ο οποίος θα διασφαλίζει ότι οι εξ αποστάσεως εξετάσεις διεξάγονται μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και απειλής της δημόσιας υγείας.

Τέλος δηλώνει τη σταθερή προσήλωση στο δημόσιο πανεπιστήμιο και θεωρεί ως προτεραιότητα την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για τη βιωσιμότητα ειδικά των περιφερειακών ιδρυμάτων.

Πηγή: epiruspost.gr