Μετεγγραφές φοιτητών | Τι μπορεί να κάνει ένας φοιτητής που απορρίφθηκε

342

Ανακοινώθηκαν χθες τα αποτελέσματα στο transfer.it.minedu.gov.gr της φετινής διαδικασίας μετεγγραφών φοιτητών από το Υπουργείο Παιδείας, όσοι απορρίφθηκαν μπορούν να υποβάλλον ένσταση μέσα σε 30 μέρες.

Kατά των αποτελεσμάτων των αιτήσεων μετεγγραφής ή μετακίνησης μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις θεραπείας, από σήμερα Πέμπτη και εντός προθεσμίας 30 ημερών, δηλαδή μέχρι τα Χριστούγεννα.

Οι αιτήσεις θεραπείας θα υποβάλλονται μέσω του σχετικού συνδέσμου transfer.it.minedu.gov.gr ή μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από σχετικό σύνδεσμο για διάστημα 30 ημερών από την ανακοίνωση της προθεσμίας και θα εξετάζονται από Επιτροπή Ενστάσεων.

Κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές

Στη συνέχεια θα ξεκινήσει η προθεσμία αιτήσεων για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης, για ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τους επικαλούμενους λόγους για χορήγηση κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης.

Ποιους αφορά

Δικαιούχοι υποβολής αίτησης είναι οι φοιτητές που έχουν εξαιρετικό λόγο και δεν υπέβαλαν αίτηση για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή/μετακίνηση κατά την προηγούμενη περίοδο. Ακόμη, όσοι κατά την προαναφερθείσα περίοδο δεν ολοκλήρωσαν ή δεν ακολούθησαν την προβλεπόμενη διαδικασία (δεν απέστειλαν έγκαιρα τα δικαιολογητικά ή δεν οριστικοποίησαν την ηλεκτρονική αίτηση, ή υπέβαλλαν αίτηση με δικαιολογητικά απευθείας στο πρωτόκολλο του ΥΠΑΙΘ).

Η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των αιτήσεων για χορήγηση κατ΄ εξαίρεση μετεγγραφής δύναται να ανοίγει κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, σε ημερομηνίες που θα ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με σχετικό Δελτίο Τύπου.

Οι λόγοι της κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής

α) σοβαρές παθήσεις φοιτητών ή μελών της οικογένειας του φοιτητή

β) θάνατος συγγενούς α΄ βαθμού εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή β΄ βαθμού εξ αίματος σε πλάγια γραμμή, ο οποίος επήλθε εντός ενός έτους πριν την υποβολή της αίτησης για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής,

γ) κυοφορούσες φοιτήτριες μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος, και εφόσον αυτές ήδη φοιτούν για την απόκτηση πρώτου πτυχίου, και

δ) φοιτητές οι οποίοι έχουν υποστεί σωματική ή ψυχική βλάβη προκληθείσα από εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας ή της γενετήσιας ελευθερίας ή της προσωπικής ελευθερίας, η οποία τεκμηριώνεται με βάση τα πορίσματα της ιατρικής επιστήμης.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται για κάθε ακαδημαϊκό έτος πενταμελής Επιτροπή με αντικείμενο την εξέταση των κατ’ εξαίρεση αιτήσεων μετεγγραφής ή μετακίνησης.

Πηγή: Dikaiologitikanews