Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υιοθετεί την χρήση ψηφιακής υπογραφής

581

Tο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ξεκινά τη διαδικασία έκδοσης ψηφιακής υπογραφής στα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και στους διοικητικούς υπαλλήλους, αναφέρει ο Σταύρος Δ. Νικολόπουλος, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. Οι υπογραφές αυτές, είναι το ίδιο γνήσιες με τις γραπτές. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μέσω της Υποδομής Δημόσιου Κλειδιού της HARICA.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρέπει οι ενδιαφέροντες να έχουν:

1)Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (και των δύο πλευρών).

2)Την ακαδημαϊκή ταυτότητα (smart card).

3)Τον αναγνώστη καρτών (card reader) που δόθηκε μαζί με την ακαδημαϊκή ταυτότητα.

4)Το έγγραφο που γράφονται οι θέσεις PIN/PUK που δόθηκε μαζί με την ακαδημαϊκή ταυτότητα.

Αντίγραφο του e-mail που έχει αποσταλεί και περιλαμβάνονται οι τέσσερις (4) θέσεις για να καθοριστούν τα PIN/PUK. Η ψηφιακή υπογραφή έχει συγκεκριμένη διάρκεια χρήσης (2 έτη) και πριν τη λήξη της, ο κάτοχός της μπορεί να αιτηθεί την έκδοση νέας.

πηγή: foititikanea.gr

https://www.foititikanea.gr/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%B9%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD/21388-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%B9%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%85%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B5%CE%AF-%CF%84%CE%B7-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82?fbclid=IwAR3f_VzrUvn5-H5h3KTVzJHzvX_JiPWNN42M9xT6Y25jduVMvM0fVgxJuCw