Τα τραγούδια του κορονοϊού!

184

Κάποτε ακούγαμε του γάμου, των αποκριών, και πάει λέγοντας, πλέον αυτά θα είναι τα τραγούδια μας!