Η απόδειξη ότι κάθε ζώο μπορεί να γίνει φίλος με τον άνθρωπο

334