ΓΙΑΝΝΕΝΑ | Ζητείται θερμαστής από την εταιρία ΒΙΟΖΩΗΣ ΑΕ.

1143
Zητείται από την εταιρία ΒΙΟΖΩΗΣ ΑΕ ,θερμαστής με άδεια τεχνικού μηχανικού εγκαταστάσεων Δ΄ ειδικότητας επιπέδου Αρχιτεχνίτη ή εργοδηγού με πτυχίο ΤΕΙ μηχανολόγου μηχανικού.
|
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2651091605 απο 9:00-16:00.