Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Έναρξη νέου κύκλου πρακτικής άσκησης

446

Στο πλαίσιο τoυ Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020, και της έναρξης νέου κύκλου πρακτικής άσκησης, που αφορά πρακτικές ασκήσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 (01/03/2021 – 31/10/2021), το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα πραγματοποιήσει Ενημερωτικές Εκδηλώσεις για τους φοιτητές και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις θα γίνουν μέσω της εφαρμογής Microsoft Teams. Το πρόγραμμα των ενημερωτικών εκδηλώσεων μπορείτε να το δείτε εδώ: https://bit.ly/3nwelEu

Στις Ενημερωτικές Εκδηλώσεις θα παρουσιαστούν στοιχεία για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, οι διαδικασίες του προγράμματος και θέματα που αφορούν τους ενδιαφερόμενους φοιτητές. Επίσης, στις εκδηλώσεις, θα υπάρχει ενότητα ερωτήσεων και απαντήσεων προκειμένου οι φοιτητές να προετοιμαστούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής.

Οι αιτήσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 19 Οκτωβρίου έως τις 30 Οκτωβρίου 2020. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών.

Διαρκής ενημέρωση:
http://gpa.uoi.gr
https://www.facebook.com/gpauoi
https:://www.twitter.com/gpauoi
Επικοινωνία για φοιτητές: students@gpa.uoi.gr