Τουρισμός για όλους 2020: Τα ΑΦΜ που κάνουν σήμερα αίτηση στο tourism4all.gov.gr

961

Το Υπουργείο Τουρισμού εκπόνησε το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2020», το οποίο αφορά 250.000 ανθρώπους που μπορούν να απολαύσουν οικονομικές διακοπές σε μια σειρά προορισμών σε όλη τη χώρα.

Η διαδικασία υποβολής διαδικτυακών αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» συνεχίζεται και σήμερα (08/07) με όσους έχουν συγκεκριμένο τελευταίο ψηφίο στο ΑΦΜ τους.

Σήμερα (08/07) μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει στα ψηφία 8 και 9 μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα https://www.tourism4all.gov.gr/, την οποία μπορούν να επισκεφθούν και οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τυχόν απορίες.

Όσοι επιλεχθούν θα έχουν τη δυνατότητα διαμονής για τέσσερα βράδια, επιλέγοντας ένα από τα τουριστικά καταλύματα της προτεινόμενης λίστας.Υπενθυμίζεται πως ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία αντλούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό,

Δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το φορολογικό έτος 2018.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα αφορά σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή βρίσκονται εν διαστάσει ή είναι διαζευγμένα, τα οποία έχουν υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το φορολογικό έτος 2018.

Ειδικά για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση χωριστής δήλωσης.

Ως οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του.

Το χρονικό διάστημα του προγράμματος ορίζεται από τις 15 Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2020.

E-voucher

To e-voucher συνιστά ένα εν είδει εκπτωτικό κουπόνι, το οποίο ενσωματώνει μια οικονομική αξία, την οποία ο δικαιούχος μπορεί να ανταλλάξει με υπηρεσίες διαμονής.

Το ύψος της οικονομικής αξίας του e-voucher ανέρχεται στο 50% της τιμής διανυκτέρευσης κατ’ άτομο (στο 60% για τις κατηγορίες ατόμων με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%).

Ως ανώτατο όριο ορίζονται τα 30 ευρώ ανά διανυκτέρευση και άτομο, υπό την προϋπόθεση ο δικαιούχος να παραμείνει στο ξενοδοχείο για τουλάχιστον τέσσερις διανυκτερεύσεις.

Η επιδότηση μέσω του e-voucher δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέγουν οι ίδιοι τους παρόχους διαμονής, σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Ως προς τα εισοδηματικά κριτήρια, ισχύουν τα εξής:

  • Ο δικαιούχος θα πρέπει να δηλώνει ατομικό εισόδημα 16.000 ευρώ και οικογενειακό εισόδημα (χωρίς τέκνα) 28.000 ευρώ.
  • Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας με ένα παιδί, όριο είναι τα 17.500 ευρώ, ενώ για οικογένεια με ένα παιδί το εισόδημα αυξάνεται στα 29.500 ευρώ.
  • Δικαιούχος μονογονέας με δύο τέκνα, θα πρέπει να δηλώνει εισόδημα 19.000 ευρώ και αντίστοιχα για οικογένεια με δύο παιδιά το ποσό διαμορφώνεται στα 31.000 ευρώ.
  • Σε περίπτωση μονογονεϊκότητας με τρία παιδιά, ο δικαιούχος πρέπει να δηλώνει εισόδημα 21.000 ευρώ, ενώ οικογένεια με τον ίδιο αριθμό παιδιών έχει «ταβάνι» στο εισόδημα τα 33.000 ευρώ.
  • Το εισόδημα για τον πολύτεκνο μονογονέα αυξάνεται στα 26.000 ευρώ και για τις πολύτεκνες οικογένειες στα 38.000 ευρώ.

Ως «ωφελούμενα μέλη» των δικαιούχων του προγράμματος είναι:

  • Τα άγαμα τέκνα του δικαιούχου με ημερομηνίες γέννησης από 31-12-2002 έως και 31-12-2017, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών.
  • Τα τέκνα του δικαιούχου, ανεξαρτήτως ηλικίας, με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία.
  • Ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν.
  • Οι συνοδοί δικαιούχων ή ωφελουμένων των ως άνω περιπτώσεων β’ και γ’ ανηκόντων στην κατηγορία ατόμων με νοητική ή σωματική αναπηρία τουλάχιστον 67%, και μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας και αυτή προκύπτει από τον νόμο και αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση (όταν απαιτείται), όπως αυτή προσδιορίζεται στα δικαιολογητικά συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση.

Τέλος, δεν είναι δικαιούχοι όσοι είχαν επιλεχθεί για τα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού της περιόδου 2019-20 και 2020-21 του ΟΑΕΔ. Εκτός μένουν και όσοι είναι δικαιούχοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για τη χρονική περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2020.

Πηγή: Sputnik News