Οριοθετήθηκαν οι περιοχές από τον σεισμό της 15ης Οκτωβρίου 2016 στα Ιωάννινα

1455

Η στεγαστική συνδρομή, σύμφωνα με την απόφαση, χορηγείται για την επισκευή ή την ανακατασκευή των κτιρίων που έχουν υποστεί ζημιές από τους σεισμούς. Συνίσταται από 80% δωρεάν κρατική αρωγή που χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία και 20% άτοκο δάνειο.
Στις 26-04-2017 δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. η Κ.Υ.Α. με αριθ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 90/Α325/21-03-2017 (ΑΔΑ:Ω0ΞΚ465ΧΘΞ-ΑΟ7) που αφορά την οριοθέτηση περιοχών και τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της…
15ης Οκτωβρίου 2016, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου.

Οι ενδιαφερόμενοι δημότες που έχουν πληγεί θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για διενέργεια αυτοψίας  μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. (έως τις 25-10-2017) ή αίτηση για έκδοση άδειας επισκευής  και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής  εντός δέκα οκτώ (18) μηνών από τη  δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. (έως τις 25-10-2018) στον Τ.Α.Σ. Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ στη Κοζάνη και στη διεύθυνση Ζ.Ε.Π. Τ.Κ.50100 λόγω αρμοδιότητας του, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς ή στους κατά τόπους Δήμους με την υποχρέωση της διαβίβασης των αιτήσεων από τους Δήμους  στον Τ.Α.Σ. Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ.

 

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον  κ. Γκιάτα Αθανάσιο στο τηλέφωνο 2461350152, fax 2461350142 και e-mail giatasa@apdhp-dm.gov.gr , στον κ. Χαστά Κωνσταντίνο στο τηλέφωνο 2461350229, fax 2461350142 και e-mail xastaskon@apdhp-dm.gov.gr, στην κ. Ζήση Αθήνα  στο τηλέφωνο 2461350229, fax 2461350142 και e-mail και στον δικτυακό τόπο του Τ.Α.Σ. Ν.Κοζάνης   tas.apdhp-dm.gov.gr

Οι περιοχές που περιλαμβάνονται είναι οι ακόλουθες:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Α) ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ
· Τοπική Κοινότητα Ελληνικού
· Τοπική Κοινότητα Πλατανούσσης
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
· Τοπική Κοινότητα Χουλιαράδων

Β) ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
· Τοπική Κοινότητα Επισκοπικού
· Τοπική Κοινότητα Μουσιωτίτσης
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΩΔΩΝΗΣ
· Τοπική Κοινότητα Κωστάνιανης
· Τοπική Κοινότητα Ψήνας

Γ) ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΙΓΚΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΦΗΣ
· Τοπική Κοινότητα Καπεσόβου
· Τοπική Κοινότητα Κήπων
· Τοπική Κοινότητα Τσεπελόβου

Δ) ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

Ε) ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΣΤ) ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
· Δημοτική Κοινότητα Κονίτσης
· Τοπική Κοινότητα Αηδονοχωρίου
· Τοπική Κοινότητα Εξοχής
· Τοπική Κοινότητα Καβασίλων
· Τοπική Κοινότητα Μαζίου

Ζ) ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Α) ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
· Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας Φιλιατών
· Τοπική Κοινότητα Κεφαλοχωρίου
· Τοπική Κοινότητα Λιας
· Τοπική Κοινότητα Γαρδικίου (Αγίου Γεωργίου)

via