Τέλος τα πανηγύρια!

946

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας !
Τα άμεσα μέτρα τα οποία θα ληφθούν είναι:

-Ματαίωση των πανηγυριών έως τέλος Ιουλίου
-Εντατικούς ελέγχους σε όλα τα χερσαία σύνορα της χώρας
-Έλεγχοι και στους εποχικούς εργάτες που έρχονται στη χώρα μας από όμορες χώρες