Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόγραμμα Σίτισης Φοιτητικού Εστιατορίου (Λέσχης) – Δεκέμβριος 2020

312

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόγραμμα Σίτισης Φοιτητικού Εστιατορίου (Λέσχης) – Δεκέμβριος 2020 Από την Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα Σίτισης Φοιτητικού Εστιατορίου (Λέσχης) για το μήνα Δεκέμβριο του 2020.

 


Πηγή: Foititikanea.gr

https://www.foititikanea.gr/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%B9%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD/21606-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%B9%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CE%AF%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BB%CE%AD%CF%83%CF%87%CE%B7%CF%82-%E2%80%93-%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-2020?fbclid=IwAR0zEGimKGyrDOfVAafok3FeyP5lWNMZK0VNJ01mf2zkZwiBL_8JA-HA-oQ