ΟΑΕΔ: Αιτήσεις για δωρεάν βιβλία και θέατρα από 350.000 δικαιούχους (voucher)

228

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από προχθες Τετάρτη (3/7), η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από 150.000 δικαιούχους για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα χορήγησης επιταγών (voucher) αγοράς βιβλίων του ΟΑΕΔ.

Παράλληλα, σήμερα Παρασκευή, 5 Ιουλίου αρχίζει η ηλεκτρονική υποβολή από 200.000 ωφελούμενους δωρεάν θεατρικών παραστάσεων/θεαμάτων.

Επιταγή (voucher) για 150.000 δικαιούχους αγοράς βιβλίων

Η διαδικαία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται την Τετάρτη 31 Ιουλίου.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την 15η Σεπτεμβρίου έως την 31/12/2019.

Οι δικαιούχοι που επιλέγονται, επιδοτούνται για την αγορά βιβλίων. Η επιδότηση θα γίνει με τη χορήγηση επιταγής αγοράς βιβλίων, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού. Η οικονομική αξία της επιταγής είναι 20 ευρώ.

Πάροχοι του προγράμματος είναι τα βιβλιοπωλεία και οι εκδοτικοί οίκοι οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας.

Επιταγή (voucher) για 200.000 δικαιούχους θεατρικών παραστάσεων/θεαμάτων

Πάροχοι του προγράμματος είναι οι θεατρικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που λειτουργούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι πάροχοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα προσφέροντας συγκεκριμένο αριθμό θέσεων πλατείας για την παρακολούθηση των παραστάσεων που θα ανέβουν στα θέατρά τους κατά τη χειμερινή περίοδο 2019-2020. Με βάση τις προσφερόμενες αυτές θέσεις από τους παρόχους καθορίζεται ο αριθμός των δικαιούχων και ωφελουμένων της παροχής, που κατά μέγιστο όριο ανέρχεται στις 200.000.

Δικαιούχοι των προγραμμάτων είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες, οι οποίοι/ες το έτος 2018:

  • είχαν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ή
  • έλαβαν από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή
  • έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον δύο μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή
  • συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας),
  • καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία τεσσάρων τουλάχιστον μηνών κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι:

  • οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη τους
  • τα παιδιά των δικαιούχων ηλικίας άνω των πέντε ετών, με την προϋπόθεση ότι είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη των ίδιων ή του άλλου γονέα

WORKENTER.GR