ΚΚΠΠΗ | Θα επαναλειτουργήσει η Μονάδα Προστασίας Παιδιού Κόνιτσας

65
Το Δ.Σ του Κ.Κ.Π.Η με συνέπεια στον αρχικό σχεδιασμό και στόχευση του για την ανασυγκρότηση και αναδιάρθρωση των Μονάδων παιδικής προστασίας της Ηπείρου, ανακοινώνει την επαναλειτουργία της Μονάδας Προστασίας Παιδιού Κόνιτσας, που θα φιλοξενεί ανήλικα αγόρια, μετά την επαναλειτουργία από τον Σεπτέμβριο του 2021 και της Μονάδας Προστασίας Παιδιού Πωγωνιανης, που φιλοξενεί σήμερα ανήλικα και των δύο φύλων ηλικιών 4-12 ετών.
Επόμενος στρατηγικός στόχος του Κ.Κ.Π.Η είναι να λειτουργήσουν στην Μονάδα Κόνιτσας εργαστήρια προεπαγγελματικής κατάρτισης, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ολοκληρωμένης προστασίας για όλα τα παιδιά που φιλοξενούνται στις δομές μας, με ποιοτικά κριτήρια. Μικρές δομές με εξατομικευμένη φροντίδα και στήριξη όσων παιδιών χρήζουν προστασίας,ταυτόχρονα με την προωθούμενη αναδοχή- υιοθεσία, η οποία στο Κέντρο Πρόνοιας Ηπείρου έχει ήδη πολύ θετικά αποτελέσματα.
Η στήριξη Μονάδων σε περιοχές όπως η Πωγωνιανή και η Κόνιτσα, οι οποίες διαχρονικά προσέφεραν σπουδαίες υπηρεσίες στην φροντίδα και εκπαίδευση παιδιών σε ανάγκη ή κίνδυνο, ηταν μια πολιτική στόχευση του ΔΣ του Κ.Κ.Π.Η, που έτυχε αποδοχής από τις τοπικές κοινωνιες, εντούτοις ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και επιτεύχθηκε μετά από διαβούλευση και σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων επιστημονικών φορέων, αξιολογώντας τα αίτηματα και τις ανάγκες που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια σε όλη Χώρα, με μοναδικό γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών.