Έρχεται κατάρτιση και 1000 ευρώ σε 80000 ανέργους

198

Το Υπουργείο Εργασίας και ο ΟΑΕΔ με κονδύλι μαμούθ από το ταμείο ανάκαμψης το οποίο είναι υποχρεωμένοι να το «κινήσουν» τους επόμενους μήνες, ξεκινούν κατάρτιση και πιστοποίηση 80000 ανέργων μέσω φορέων κατάρτισης και φορέων Πιστοποίησης πάνω στις πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες.

Οι άνεργοι εκτός από την κατάρτιση και την πιστοποίηση που μπορούν να κάνουν μέσω των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης και θα λαμβάνουν και στον λογαριασμό τους 1000 ευρώ (5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης)

Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι με Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
  • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
  • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Αντικείμενα κατάρτισης και πιστοποίησης

Η κατάρτιση την οποία παρέχουν συνεργαζόμενοι φορείς σε όλη την Ελλάδα θα γίνει σε αντικείμενα που αφορούν τις ψηφιακές και τις πράσινες δεξιότητες. Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να διαλέξουν αυτοι πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο θα καταλήγει σε Πιστοποίηση ενώ, θα έχει διάρκεια από 50 έως 200 ώρες όπου ο ωφελούμενος θα λαμβάνει 5 ευρώ την ώρα. Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως στο 65% και στο 35% δια ζώσης.