Ρομποτικός έλεγχος στην λίμνη μας

297

Η επίδειξη έγινε στο πλαίσιο της συνεργασίας του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης και της Διεύθυνσης Έρευνας κι Ανάπτυξης της ΕΥΔΑΠ με απώτερο στόχο την σύναψη προγραμματικής σύμβασης ώστε τα συγκεκριμένα σκάφη να χρησιμοποιούνται για μετρήσεις.

Την επίδειξη παρακολούθησαν πολίτες και μαθητές καθώς και εκπρόσωποι των παρατάξεων του δήμου.

Το ένα σκάφος διαθέτει ενσωματωμένους αισθητήρες για την καταγραφή φυσικοχημικών παραμέτρων και το δεύτερο μπορεί να κάνει επιτόπιες δειγματοληψίες και αναλύσεις.

epiruspost.gr