Όταν σου λέει ότι τρώει με το φτυάρι και το εννοεί…

193

Δεν ξέρω σε τι σκεύη έχετε συνηθίσει να σας σερβίρουν μέχρι σήμερα αλλά είμαστε σίγουροι ότι ΔΕΝ έχετε ξανά φάει σε αντίστοιχα “πιάτα”