Παρατάση στην παρατάση πήρε ο ΕΥΔΟΞΟΣ

287

Να σε ενημερώσουμε πως ο ΕΥΔΟΞΟΣ πριν δύο ημέρες, ανακοίνωσε τη νέα παράταση για τη δήλωση διδακτικών βιβλίων, κάτι που σημαίνει ότι σήμερα είναι η τελευταία σου ευκαιρία. Πήγαινε, επιτέλους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του, όσοι φοιτητές δεν έχουν μπει ακόμα στον κόπο να δηλώσουν βιβλία για το αερινό εξάμηνο, η σημερινή ημέρα, Τετάρτη 22 Μαΐου, είναι και η τελευταία προθεσμία. Επιπλέον, ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές ορίζεται η Τρίτη 4 Ιουνίου 2019.

Οι ανωτέρω προθεσμίες ισχύουν και για την δήλωση-διανομή συγγραμμάτων στις βιβλιοθήκες.

Υπενθυμίζεται η υποχρέωση των εκδοτών, η οποία απορρέει από τη σύμβαση που έχουν συνάψει ηλεκτρονικά με το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κατά την εγγραφή τους στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» και τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ.1/76244/Β3/30-6-10 (ΦΕΚ Β΄957) Υπουργικής απόφασης, για την αποστολή και διατήρηση επαρκούς αποθέματος αντιτύπων στα σημεία διανομής προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η διανομή των διδακτικών βιβλίων στους φοιτητές κατά το τρέχον εξάμηνο σπουδών

Πηγή: neopolis.gr