Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη σε επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

0
517

Είναι ήδη πιο οικονομικό στην Ελλάδα να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια από νέους αιολικούς ή φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε σύγκριση με νέα εργοστάσια φυσικού αερίου ή λιγνίτη. «Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έκθεση του BNEF βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία  με τους βασικούς πυλώνες της νέας στρατηγικής μας», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης. «Η συνεχώς αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επιβεβαιώνει και από οικονομικής πλευράς την επιλογή μας για αναδιαμόρφωση του χαρτοφυλακίου μας και μετάβαση της παραγωγής μας προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας». Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία από τις χώρες που θα ηγηθούν του ενεργειακού μετασχηματισμού στην Ευρώπη έως το 2030. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Ελλάδα θα αποκτήσει 18 GW νέας παραγωγικής ισχύος, 67% της οποίας θα είναι αιολική και ηλιακή, στα 7,5 GW και 4 GW αντίστοιχα.