Το πριν και το μετά ατόμων που μπήκαν σε πρόγραμμα απεξάρτησης

413