ΓΙΑΝΝΕΝΑ | Τουριστικό γραφείο επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο γραφείου και οδηγό τουριστικού λεωφορείου

546

Τουριστικό γραφείο με έδρα τα Ιωάννινα, επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο γραφείου και
οδηγό τουριστικού λεωφορείου:
Απαραίτητα προσόντα για τον/ την υπάλληλο γραφείου: 

– Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ στον κλάδο τουρισμού ή οικονομικής κατεύθυνσης
– Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
– Άριστη γνώση αγγλικών
– Επιθυμητή γνώση δεύτερης γλώσσας
– Άριστη χρήση Η/Υ
– Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψήφιους
Απαραίτητα προσόντα για τον/ την οδηγό: – Άδεια οδήγησης Δ,Ε κατηγορίας
– Ηλεκτρονικός ταχογράφος
– Προϋπηρεσία σε τουριστικά λεωφορεία
– Καλή γνώση αγγλικών
– Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψήφιους
Και οι δύο προσλήψεις αφορούν θέση πλήρους απασχόλησης.
Βιογραφικά θα αποστέλλονται στο touristiko.ioannina@yahoo.com