Ιωάννινα | Σπιτάκια ανταποδοτικής ανακύκλωσης σε όλο το Δήμο

504

Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί με στόχο να επεκταθεί σε όλη τη χώρα, η διαλογή των προϊόντων ανακύκλωσης θα γίνεται στην πηγή και για το λόγο αυτό θα εγκατασταθούν στους δήμους που μετέχουν στο πρόγραμμα αρχικώς 45 «σπιτάκια ανταποδοτικής ανακύκλωσης» αλλά και πέντε «πολυχώροι» τα οποία θα είναι σε Οn line σύνδεση για να παρακολουθείται η επιτυχία του προγράμματος.

Για την ενθάρρυνση της ανακύκλωσης θα χρησιμοποιηθεί το «οικονομικό εργαλείο» του ανταποδοτικού αντιτίμου που ανέρχεται σε ένα ευρώ για κάθε 33 συσκευασίες (πλαστικές, μεταλλικές και γυάλινες) που ανακυκλώνονται».

Το αντίτιμο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους πολίτες για αγορές σε super market (τα οποία θα ανακοινωθούν σύντομα) ή θα μπορούν να δίνονται με την μορφή φιλανθρωπίας στην « Αποστολή».