Απόφαση – βόμβα για τα αναδρομικά των επικουρικών συντάξεων

168

Αναδρομικά για τις περικοπές των επικουρικών συντάξεων για χιλιάδες συνταξιούχους τραπεζοϋπαλλήλους, αποφάσισε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του.

Ειδικότερα σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ με την υπ’αριθ. 2658/2021 απόφαση, που δημοσιεύθηκε επίσημα την Παρασκευή 2/4/2021, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών καταδίκασε το ΕΤΕΑΕΠ (νυν ΕΦΚΑ) να καταβάλει αναδρομικά σε συνταξιουχους του ΤΕΑΠΕΤΕ (Επικουρικό Ταμείο των Υπαλλήλων της Εμπορικής Τράπεζας) που ήταν σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς και είχαν περικοπές στην επικουρική τους σύνταξης.

Το Δικαστήριο επιδίκασε 3.617 και 2.380 ευρώ αντίστοιχα σε δύο συνταξιούχους του ΤΕΑΠΕΤΕ, με τόκο 6% μέχρι σήμερα (5 έτη).
Η σημαντική αυτή απόφαση σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ ανοίγει τον δρόμο για όλους τους συνταξιούχους των Τραπεζών, καθώς και των άλλων ΔΕΚΟ (ασφαλισμένοι στο πρώην ΤΕΑΥΤΕΚΩ), που είχαν τις μεγαλύτερες μειώσεις στις επικουρικές τους συντάξεις.

Ο Πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ κ.Αλέξης Μητρόπουλος καλεί κυβέρνηση και Τράπεζες σε άμεση και γενική συμμόρφωση χωρίς περιττές και δαπανηρές προσφυγές στη Δικαιοσύνη για τους συνταξιούχους.

Αναλυτικότερα δύο συνταξιούχοι του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.-πρώην Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος- ΤΕΑΠΕΤΕ) ζήτησαν με την αγωγή τους αναδρομικά που αντιστοιχούν στις διενεργηθείσες στην επικουρική τους σύνταξη περικοπές, κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2012 έως τον Σεπτέμβριο 2016, κατ’ εφαρμογή των, κατά τους ισχυρισμούς τους, αντισυνταγματικών και αντικείμενων σε διατάξεις υπέρτερης τυπικής ισχύος διατάξεων των ν. 4051/2012 και 4093/2012.

Η απόφαση του δικαστηρίου αναγνωρίζει την υποχρέωση του εναγομένου e-Ε.Φ.Κ.Α., να καταβάλει στον πρώτο ενάγοντα το ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων δέκα επτά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (3.617,35 €) και στον δεύτερο ενάγοντα το ποσό των δυο χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ και σαράντα λεπτών (2.380,40 €), νομιμοτόκως, από την επίδοση της αγωγής (15.12.2016) μέχρι την εξόφληση, με επιτόκιο ύψους 6% ετησίως για το τμήμα της εν λόγω αξίωσης τόκου που ανάγεται έως τις 30.4.2019 και με το επιτόκιο που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4607/2019 για το τμήμα της ίδιας αξίωσης που ανάγεται μετά την 1.5.2019 έως την εξόφληση.

Συγκεκριμένα το Διοικητικό πρωτοδικείο Αθηνών έλαβε υπόψη του τα προσκομιζόμενα από τους ίδιους αναλυτικά ενημερωτικά σημειώματα για τις επικουρικές συντάξεις που αυτοί έλαβαν κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα και κρίθηκε ότι αυτοί δικαιούνται να λάβουν για την μείωση της επικουρικής σύνταξής τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4051/2012, το ποσό των 2.260,83 ευρώ (205,53 ευρώ χ 11 μήνες) ο πρώτος ενάγων και το ποσό των 1.660,78 ευρώ (150,98 χ 11 μήνες) ο δεύτερος ενάγων, και, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4093/2012, το ποσό των 1.356,52 ευρώ (123,32 ευρώ Χ 11 μήνες) ο πρώτος ενάγων και το ποσό των 719,62 ευρώ (65,42 χ 11 μήνες) ο δεύτερος ενάγων, ήτοι το συνολικό ποσό των 3.617,35 ευρώ ο πρώτος ενάγων (2.260,83 ευρώ + 1.356,52 ευρώ) και το συνολικό ποσό των 2.380,40 ευρώ ο δεύτερος ενάγων (1.660,78 ευρώ + 719,62 ευρώ), κατά μερική αποδοχή των κονδυλίων της αγωγής.

Πηγή: DikaiologitikaNews