90 προσλήψεις στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

3957

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε τη σύναψη 506 συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (από 8 έως 11 μήνες) και 5 συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας έως ένα έτος, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, για τη στελέχωση υπηρεσιών τους.Η μισθοδοσία των 511 συμβασιούχων είναι ανταποδοτική και προκύπτει από το αντίτιμο που καταβάλουν οι δημότες για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται (πολιτισμός, προσχολική αγωγή, φροντίδα ηλικιωμένων κ.α.).Η εν λόγω κάλυψη των αναγκών στους ΟΤΑ και ΝΠΔΔ σε προσωπικό, ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση, περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου 5 προσλήψεις

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 109 προσλήψεις

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας 90 προσλήψεις

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 97 προσλήψεις

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 80 προσλήψεις

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 124 προσλήψεις

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 10 προσλήψεις

via