34 Θέσεις για Πρακτική άσκηση στο Εξωτερικό (02/08)

608
Δείτε αναλυτικά!

Δίπλωμα ΙΕΚ (1 θέση)
Απόφοιτος Λυκείου (1 θέση)
Επιστήμες Μηχανικών (15 θέσεις)
Επιστήμες Πληροφορικής (10 θέσεις)
Οικονομικές Επιστήμες (13 θέσεις)
Επιστήμες Επικοινωνίας (2 θέσεις)
Επιστήμες Ζωής (2 θέσεις)
Κοινωνικές Επιστήμες (1 θέση)
Ανθρωπιστικές Επιστήμες (3 θέσεις)
Επιστήμες Διοίκησης (12 θέσεις)

Μάθε περισσότερα στο career.duth.gr