Πρακτική άσκηση 2018 στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας με μισθό €1.176!

1275

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας προσφέρει πρακτική άσκηση 2018 σε πρόσφατους απόφοιτους ΑΕΙ που θέλουν να ξεκινήσουν τα επαγγελματικά τους βήματα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας.

Παροχές στους Ασκούμενους: Μηνιαίος μισθός ο οποίος ανέρχεται στα 1.176 ευρώ το μήνα

Οι εκπαιδευόμενοι με ειδικές ανάγκες μπορούν να λαμβάνουν συμπληρωματικό ποσό ίσο με το 50% κατ’ ανώτατο όριο του ποσού της αποζημίωσης

Η ασφάλιση υγείας και ατυχημάτων είναι υποχρεωτική

Προσόντα Υποψηφίων:

Πρόσφατοι πτυχιούχοι ΑΕΙ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο (ελάχιστο τριετή) κύκλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστημιακή εκπαίδευση) ή ισοδύναμο πτυχίο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση σε 2 γλώσσες εκ των οποίων η μία πρέπει να είναι αγγλική (ως κύρια γλώσσα εργασίας της EDA)

 

πηγή:frapress.gr