Χρησιμοποιημένες σύριγγες ναρκωτικών βρέθηκαν σε σχολείο στην Ανατολή

166
Σύμφωνα με το Σύλλογο Γονέων του Δημοτικού Σχολείου Ανατολής, στην αυλή του σχολείου, μαθητές-παιδιά βρήκαν σύριγγες και άλλα συναφή αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιούνται από εξαρτημένα άτομα. Ευτυχώς ήταν άμεση η αντίδραση των εκπαιδευτικών και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.
Το συγκεκριμένο σχολείο, όπως και τα υπόλοιπα σχολεία της περιοχής, δε διαθέτουν φύλακα κατά τις ώρες μη λειτουργίας τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο οποιοσδήποτε να έχει την δυνατότητα να εισέλθει στον προαύλιο χώρο και δυστυχώς να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια. Ο Σύλλογος καλεί σε άμεση λήψη μέτρων για την επικίνδυνη αυτή κατάσταση.