Δύο τμήματα κλειστά στο Δημοτικό Κατσικά.

200

Με απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης τα τμήματα Γ1 και Ε2 του Δημοτικού σχολείου Κατσικά αναστέλλουν τη λειτουργία τους για 14 ημέρες λόγω κρουσμάτων covid-19 που διαπιστώθηκαν σε δύο μαθητές.