Από 20/7 οι αιτήσεις για προσλήψεις στα δικαστήρια | ΑΣΕΠ

970

Την Πέμπτη 20/7 ξεκινούν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για 186 προσλήψεις στα δικαστήρια με την προκήρυξη 8Κ/2017. Οι θέσεις σχετίζονται είναι για τακτικό προσωπικό Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας).

Α’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.): ΤΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (42) θέσεις.
Β’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.): ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (123) θέσεις.
Γ’ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.): ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (21) θέσεις.

Για όλη την προκήρυξη δείτε εδώ.